Výpalky z plechů

 

 

  • příprava pálicích plánů (program Wrykrys)
  • výroba výpalků na špičkovém CNC portálovém řezacím stroji PROXIMA 3/120 z námi   dodaného materiálu i z materiálu dodaného zákazníkem
  • povrchové úpravy : pískování, nátěry
  • doprava výpalků do místa určení
  • možnost využití značícího zařízení
  • možnost značení dílů mikroúderovým ražením

CNC PORTÁLOVÝ ŘEZACÍ STROJ PROXIMA 30/120

PROXIMA 30/12 je špičkový pálicí stroj současnosti splňující nároky moderních technologií na mechanické vlastnosti, ekonomičnost a variabilitu.Systém vodících prvků je základem každého pálicího stroje. Příčné a svislé vedení rozhodují o přesnosti stroje. U stroje PROXIMA je uložení řešeno lineárními vedeními s dokonalými stěrači. Pro vyšší životnost je příčné vedení doplněno pomocnou opěrnou lištou. Svislé vedení je zdvojené. Dráhu tvoří důlní kolejnice upevněné na podélných vyztužených nosnících pomocí upínek.
Jádro mechanické části stroje tvoří mimořádně tuhý a přesný portál. V podélném podvozku je umístněno pojezdové ústrojí. Tuhost portálu a pravoúhlost zajišťuje příhradová vý-
ztuha. Základním předpokladem k dosažení kvalitní řezné plochy je dostatečně jemný posuv, konstantní rychlost, vysoká odolnost proti kmitání hořáku. Všechny tyto požadavky CNC portálový řezací stroj PROXIMA 30/12 splňuje a výpalky dosahují nejvyšší kvality.
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY CNC ŘEZACÍHO
STROJE PROXIMA KOMPAKT 20/60 S PLAZMOVÝM SUPORTEM HYPERTHEM:

Pracovní šířka: 3 000 mm
Pracovní délka: 6 500 mm
Tloušťka řezaného materiálu: 0,5 – 15 mm
Přesnost polohování: ±0,1 mmvýpalky z plechů

výpalky z plechu výpalky z plechu výpalky z plechu výpalky z plechu výpalky z plechu výpalky z plechu výpalky z plechů výpalky z plechů výpalky
výroba jednotlivých komponentů

výběr materiálu
ohýbání plechů
dělení kovů
řezání profilů

základní technické parametry
- výběr materiál
- úprava
 svarových hran ukosováním
- CNC soustružení
- CNC ohýbání a kroužení plechů, kroužení profilů a trubek


cnc portálový řezací stroj
PROXIMA 30/12 je špičkový pálicí stroj současnosti splňující nároky moderních technologií na mechanické vlastnosti, ekonomičnost a variabilitu.


výroba a montáž

-  zpracování dílenské dokumentace
-  manipulace s materiálem
-  dělení kovů řezáním
-  řezání  profilů na pásové pile BOMAR